Liên hệ


Cơ khí Song Nguyên Chuyên
Nở đinh( Hit Anchor), Nở Áo, Nở chuôi, nở rút, Nở đóng,
 thanh ren, đai treo, bulong đai ốc,  kẹp xà gồ, u bolt, cáp thép...
Đc: Phố mới , Thôn Tiền, Dục tú, Đông Anh, Hà Nội
Hotline: KD1:  01296869517
Email: khuonghoang0483@gmail.com
Web: nodinh.com